Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

Article English OPEN
Paweł Kopczyński;
(2010)
  • Publisher: Rada Naukowa SKwP
  • Journal: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (issn: 1641-4381, eissn: 2391-677X)
  • Subject: upadłość przedsiębiorstw;metody prognozowania;corporate failure;methods of prediction | Finance | HG1-9999

Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedyni... View more
Share - Bookmark