Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2014

The minimum wage in the Czech enterprises

Eva Lajtkepová;
Open Access  
Published: 17 Jul 2014 Journal: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, volume 58, pages 253-258 (issn: 1211-8516, eissn: 2464-8310, Copyright policy )
Publisher: Mendel University Press
Abstract
Cilem clanku je představeni a porovnani výsledků dvou primarnich výzkumů akceptace minimalni mzdy podniky v Ceske republice, uskutecněných v letech 2005 a 2007. Výzkumna data byla ziskana dotaznikovým setřenim (v roce 2005 v 83 malých a střednich podnicich z Jihomoravskeho kraje, v roce 2007 ve 116 podnicich z cele CR) a zpracovana pomoci standardnich statistických metod. V obou připadech byly ověřovany hypotezy o zavislosti podnikem preferovane castky minimalni mzdy na jeho velikosti a odvětvi cinnosti, o vzajemne zavislosti podilu pracovniků odměňovaných minimalni mzdou v podniku a preferovanou castkou minimalni mzdy. V žadnem z těchto připadů se nepodařilo vzajemne zavislosti potvrdit, v roce 2007 byla jen naznacena možna zavislost mezi velikosti podniku a podilem pracovniků, kteři jsou odměňovani minimalni mzdou. Nejzajimavějsim výsledkem obou výzkumů je rozporuplne přijimani zakonne minimalni mzdy ceskými podniky - na straně jedne jeji odmitnuti, na straně druhe jednoznacne přijeti, vcetně akceptace možne vyssi castky minimalni mzdy než je castka aktualni.I když mohou být na prvni pohled výsledky obou výzkumů jistým zklamanim, ve výzkumu je i nepotvrzeni hypotez novou informaci - přinejmensim pro rozhodovani, zda ve výzkumu vůbec pokracovat, a v připadě že ano, tak s jakým nově formulovaným cilem.
Subjects by Vocabulary

Microsoft Academic Graph classification: Czech language.human_language language Physics Humanities Labour economics

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Agriculture lcsh:S lcsh:Biology (General) lcsh:QH301-705.5

Subjects

General Agricultural and Biological Sciences, minimum wage, enterprise, small and medium-sized enterprises (SME), labour market

CARD, D., KRUEGER, A. B., 1995: Myth and Measurement. The New Economics of the Minimum Wage. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press. 422 s. ISBN 0-691-04390.

ERIKSSON, T., PYTLÍKOVÁ, M., 2002: Důsledky zvyšování minimální mzdy: Empirická evidence z České a Slovenské republiky. Finance a úvěr, CHOMÁTOVÁ, L., 2003: Optimalizace úrovně a relací roč. 52, č. 11, s. 614-615, ISSN 0015-1920. minimální mzdy v ČR (Průběžná zpráva). Praha: Vý- FIALOVÁ, K., MYSLÍKOVÁ, M., 2009: The Mini- zkumný ústav práce a sociálních věcí. 53 s. + příl. mum Wage: Labor Market Consequences in the Statistics in focus 71/2007. Czech Republic. Finance a úvěr, roč. 59, č. 3, s. 255- 274. ISSN 0015-1920.

Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D., Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká republika, e-mail: lajtkepova@fbm.vutbr.cz

Related to Research communities
Social Science and Humanities