publication . Article . 2009

Gece Yeme Bozuklukları

Orhan, Fatma Özlem; Tuncel, Deniz;
Open Access English
  • Published: 01 Aug 2009 Journal: Psikiyatride Guncel Yaklasimlar (issn: 1309-0658, eissn: 1309-0674, Copyright policy)
  • Publisher: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Abstract
Açlık uyanıklıkla ilişkili bir biyolojik dürtüdür. Açlık ve uyku arasındaki ilişki ise, homeostatik ve sirkadiyen ritimlerin kontrolü ile düzenlenir. Uyku dönemi sırasında olan anormal yeme davranışı, farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir.Asıl uyku periyodu sırasındaki anormal yeme davranışları ya gece yeme sendromu ya da uykuyla ilişkili yeme bozukluğu olarak adlandırılır. Gece yeme sendromu sabahları anoreksi, akşam hiperfaji ve uykudan uyanma sonrası nokturnal yemek yemelerin, insomniaya eşlik ettiği bir yeme bozukluğudur. Son zamanlarda gece yeme sendromu yiyeceklerin yenmesinde sirkadiyen gecikme şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Uykuyla ilişkili yeme bo...
Subjects
Medical Subject Headings: digestive, oral, and skin physiology
free text keywords: Night eating syndrome, sleep-related eating disorder, obesity, Psychiatry, RC435-571, Night eating syndrome, sleep-related eating disorder, obesity, Gece yeme sendromu, uykuyla ilişkili yeme bozukluğu, obezite
101 references, page 1 of 7

ICSD-2 tanı ölçütlerinde UİYB'daki farkındalıkta veya hatırlamadaki azal-

bozukluğu ayırt etme çabalarını cesaretlendirecektir . [85] 1. Morgenthaler TI, Silber MH. Amnestic sleep-related eating disorder associated

with zolpidem. Sleep Medicine 2002;3:323-327. 2. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep

Academy of Sleep Medicine: 2000. 3. Stunkard AJ, Grace WJ, Wolff HG. The night-eating syndrome: a pattern of

food intake among certain obese patients. Am J Med 1955;19:78-86. 4. Birketvedt GS, Florholmen JR, Sundsfjord J, Osterud B, Dinges D, Bilker W, et al.

JAMA 1999; 282:657-663. 5. de Zwaan M, Roerig D, Crosby R, Karaz S, Mitchell J. Nighttime eating: A

descriptive study. Int J Eat Disord 2006; 39:224-232. 6. Stunkard AJ. Eating Disorders and Obesity A Comprehensive Handbook. 2nd

ed. New York: Guilford Press; 2002. 7. Stunkard AJ, Allison KC, O'Reardon JP. The night eating syndrome: a progress

report. Appetite 2005;45:182-186. 8. O'Reardon JP, Ringel BL, Dinges DF, Allison KC, Rogers NL, Martino NS, et al.

Res 2004; 12:1789-1796. 9. Allison KC, Martino NS, O'Reardon JP, Stunkard AJ. CBT treatment for night

eating syndrome: A pilot study. Obes Res 2005;13:A83-A84. 10. Berry EM, Growdon JH, Wurtman JJ, Caballero B, Wurtman RJ. A balanced

Neurology 1991; 41:1295 - 1297. 11. Yokogoshi H, Wurtman RJ. Meal composition and plasma amino acid ratios:

concentrations. Metab Clin Exp 1986; 35:637- 642. 12. Adami GE, Meneghelli A, Scopinaro N. Night eating syndrome in individuals

with Mediterranean eating-style. Eat Weight Disord. 1997; 2:203-206. 13. Mazzetti di Pietralata M, Florentino MT, Guidi M, Leonardi C. Night eating

syndrome: preliminary results. Eat Weight Disord 2000; 5:92-101 14. Rand CSW, Macgregor MD, Stunkard AJ. The night eating syndrome in the

101 references, page 1 of 7
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2009

Gece Yeme Bozuklukları

Orhan, Fatma Özlem; Tuncel, Deniz;