publication . Article . 2011

Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Jadwiga Kroczyńska-Bednarek; Paweł Górski; Iwona Grzelewska-Rzymowska;
Open Access English
  • Published: 01 Jul 2011 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i patogenezy właściwe rozpoznanie obu chorób w praktyce jest trudne, a niekiedy nawet niemożliwe z powodu nakładania się cech astmy i POChP u tego samego pacjenta. Wraz z u...
Subjects
free text keywords: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół nakładania, zapalenie, test odwracalności, nieswoista nadreaktywność oskrzeli, Medicine, R
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue