publication . Article . 2018

The other in the Albanian historical novel

Myrvete Dreshaj – Baliu;
Open Access English
  • Published: 01 Mar 2018 Journal: Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, volume 4, issue 1, pages 73-78 (issn: 2410-3918, eissn: 2410-8693, Copyright policy)
  • Publisher: IIPCCL
Abstract
Main aim of this study is to identify the reflective dimension of the other in relation to the self in the Albanian historical novel. Written over a longer period of time (in comparison to the other types), the Albanian historical novel, only during the recent decades has presented other views of redimensioning the other within novels. Regardless of the writing period, pattern, or style, in the Albanian historical novel, the concept on the other generally preserves a national dimension, or the geo-cultural spirit of its tradition.
Subjects
free text keywords: lcsh:Social Sciences, lcsh:H, lcsh:Business, lcsh:HF5001-6182

Dado, F. (1999). Teoria e veprës letrare-Poetika. Tiranë. Dreshaj-Baliu, M. (2004). Konteksti i shkrimit (studime dhe ese). Prishtinë. Genet e, G. (2014).Diskursi i ri i rrëfimit. Tiranë.

Hamiti, S. (1983).Arti i leximit. Prishtinë.

Kaller, Xh. (2001).Teori letrare. Prishtinë.

Krasniqi, B. (1988).Kode të ligjërimit letrar. Prishtinë. Krasniqi, B. (1985).Poetika e romanit historik shqiptar. Prishtinë. Mekuli, H. (2000).Romani shqiptar. Prishtinë.

Chartier, P. (2015).Hyrje në teoritë e mëdha të romanit. Tiranë. Hutcheon, L. (2013).Poetika e postmodernizmit. Prishtinë. Zhenet, Zh. (1985).Figura. Prishtinë.

Barthes, R. (2008).Aventura semiologjike. Pejë.

Poliakov, L. (2013). Miti arian, Tiranë.

Dykro-Todorov (1984). Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit. Prishtinë. Geary, P. (2009). Miti i kombeve. Tiranë.

Velek-Voren, (1982). Teoria e letërsisë. Prishtinë.

Any information missing or wrong?Report an Issue