publication . Article . Review . 2014

Nutrition in Heart Failure

Reci Meseri;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Journal of Clinical and Analytical Medicine (issn: 1309-0720, eissn: 1309-2014, Copyright policy)
  • Publisher: Derman Medical Publishing
  • Country: Turkey
Abstract
Kalp yetersizliği çeşitli nedenlerle kalbin pompalama gücünün azalmasıdır, görülme sıklığı %2-3 arasında olmakla birlikte 70 yaş ve üzerinde belirgin bir biçimde artmaktadır. Kalp yetersizliğinde beslenme sağaltımının amacı su tutulumunu ve ödemi önlemek, zor sindirimden kaçınmak ve yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaktır. Su tutulumu ve ödemden kaçınmak için sodyum ve günlük sıvı alımına dikkat edilmelidir. Kalp yetersizliği hastalarındaki temel çelişki şişmanlık-kaşeksi ikilemidir. Kalp yetersizliğinin temel nedeni kalp damar hastalıkları olduğu için ilk evrede hastalar şişmanlık durumunda olabilir, ileri evrelerde ise kaşeksi ortaya çıkabilir. Yapılan çalış...
Subjects
free text keywords: Heart failure, Nutrition, Cachexia, Medicine, R, Genel ve Dahili Tıp, General Medicine, Intensive care medicine, medicine.medical_specialty, business.industry, business, medicine.disease
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue