publication . Article . 2014

Can the Spatial Point Patterns of Animal Distributions Be Detected Using Sparse Samples? A Case Study of Four Soricomorpha (Mammalia) Species in Poland / Czy Przestrzenny Wzorzec Rozkładu Punktów W Dystrybucji Zwierząt Może Zostać Określony Na Podstawie Rzadkiego Próbkowania? Studium Przypadku Na Czterech Gatunkach Soricomorpha (Mammalia) Występujących W Polsce.

Chen Youhua;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2014 Journal: Zoologica Poloniae, volume 59, pages 11-24 (eissn: 2083-6112, Copyright policy)
  • Publisher: Walter de Gruyter GmbH
Abstract
W niniejszej pracy użyto funkcji K.-Ridley’a oraz alternatywnych modeli przestrzennego rozkładu punktów dla wyliczenia i porównania mieszanych danych o dystrybucji czterech gatunków ssaków występujących w Polsce, należących do Soricomorpha (Talpa europaea, Sorex araneus, Sorex minutus i Neomys fodiens) na podstawie prób o różnej wielkości. Następujące modele zostały dopasowane i porównane: homogeniczny proces Poissona (HPP) z niehomogenicznym procesem Poissona (1PP). Dla modeli 1PP zmiennymi wyjaśniającymi (kowariantami) przebieg trendu były współrzędne geograficzne. Modele procesów przestrzennych i rzeczy- wisty status rozmieszczenia (z użyciem funkcji K.) bada...
Subjects
free text keywords: Ecology, Soricomorpha, biology.organism_classification, biology, local versus regional diversity patterns, sampling intensity, spatial point analysis, Zoology, QL1-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue