publication . Article . 2020

Ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji

Katarina Lokar; Marjana Bernot; Maja Ebert Moltara; Mateja Marc Malovrh; Radivoje Pribaković Brinovec; Brigita Skela Savič; Vesna Zadnik; Tina Žagar; Zakotnik Branko;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Nov 2020 Journal: Onkologija (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
Abstract
Epidemiološki kazalci kažejo, daje rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Za zagotavljanje primerne oskrbe bolnikov z rakom v bodoče je nujna primerna kadrovska zasedba, saj zadostni in primerno usposobljeni človeški viri predstavljajo osnovo za celostno izvajanje onkološke oskrbe v Sloveniji. V okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji je bil razvit fleksibilen napovedovalni model za načrtovanje potrebnega zdravstvenega osebja za zdravljenje raka in paliativno oskrbo onkoloških boln...
Subjects
free text keywords: načrtovanje zdravstvenega osebja, zdravljenje raka, paliativna oskrba, incidenca, umrljivost, Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, RC254-282
Download from
Onkologija
Article . 2020
Any information missing or wrong?Report an Issue