publication . Article . 2018

Ocena delazmožnosti onkoloških bolnikov – pogled specialista družinske medicine in specialista medicine dela, prometa in športa

Vesna Pekarović Džakulin;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Nov 2018 Journal: Onkologija, volume 22, issue 1, pages 52-55 (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
Abstract
Rak spada med najpogostejše bolezni našega časa. V Sloveniji vsako leto zboli za rakom že okoli 13.500 ljudi . S starostjo se nevarnost bolezni povečuje. Toda, ne pozabimo, med nami živi okoli sto tisoč bolnikov in bolnic z rakom, kar pomeni, da rak ni več smrtna, ampak kronična bolezen. Prav staranje prebivalstva in podaljševanje delovne dobe pa nas postavljata pred pomembno dilemo o tem, ali je delo za »onkološkega« bolnika škodljivo ali pa morda celo koristno. Delo lahko človeku predstavlja pomemben del samospoštovanja, mu nudi socialno okolje in finančni zaslužek, kar je treba upoštevati pri načrtovanju zdravljenja in rehabilitacije. Ocenjevanje delazmožnost...
Subjects
free text keywords: bolnik z rakom, vračanje na delo, zmožnost za delo, ocenjevanje delazmožnosti, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282
Download from
Onkologija
Article . 2018
Any information missing or wrong?Report an Issue