publication . Article . 2015

Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

Damian Wolski;
Open Access German
  • Published: 01 Feb 2015 Journal: Studia Humanistyczne AGH (issn: 2084-3364, Copyright policy)
  • Publisher: Wydawnictwa AGH
Abstract
W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi z dwustronną obróbką powierzchniową przezspołeczności zamieszkujące tereny Małopolski we wczesnej epoce brązu. Spojrzenie na krzemieniarstwo z perspektywynauk społecznych dało podstawę do zaproponowania koncepcji międzypokoleniowego przepływuwiedzy technologicznej w zakresie produkcji bifacjalnych płoszczy i sierpów.
Subjects
free text keywords: technologia, narzędzia bifacjalne, psychologia społeczna, konformizm, wczesna epoka brązu, History of scholarship and learning. The humanities, AZ20-999, Social sciences (General), H1-99
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue