Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

Article German OPEN
Damian Wolski;
(2015)

W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi... View more
Share - Bookmark