Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Davranışları Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve İncelenmesi

Article English OPEN
FİLİZ, Bijen ; DEMİRHAN, Gıyasettin (2018)
  • Publisher: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
  • Journal: (issn: 1309-6575, eissn: 1309-6575)
  • Related identifiers: doi: 10.21031/epod.332978
  • Subject: Special aspects of education | physical education and sport | personal responsibility,social responsibility,physical education and sport,Personal and social responsibility model | Bireysel ve sosyal sorumluluk modeli,bireysel sorumluluk,sosyal sorumluluk,beden eğitimi ve spor. | social responsibility | Personal responsibility | L | LC8-6691
    mesheuropmc: education

In this study, “Personal and Social Responsibility Behaviors Scale (PSRB-S)” was developed in order to determine students’ responsibility behaviors in accordance with “Personal and Social Responsibility” model developed by Don Hellison and students’ personal and social ... View more
Share - Bookmark