publication . Article . Other literature type . 2011

A Review

Murat Özen; Mehmet Örüm; Aysun Kalenderoğlu;
Restricted
  • Published: 01 Jun 2011 Journal: PharmacoEconomics, volume 26, pages 149-162 (issn: 1170-7690, Copyright policy)
  • Publisher: Springer Science and Business Media LLC
Abstract
Şizofrenide bakım yükü sıklıkla olumsuz yorumlanan karmaşık bir kavramdır. Bu kavram daha çok bakım verendeki sonuçları ve etkileri açısından tanım-lanmaktadır. Bakım verendeki duygusal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik etkisi yanında suçlanma, utanma, suçluluk hissi ve kendini suçlama gibi üzüntü verici kavramları da içermektedir. Bakım yükü kavramının açıklanmasında objektif (nesnel) ve subjektif (öznel) yük kavramlarından söz edilmektedir. Objektif yük, hastanın rahatsız edici davranışları ya da hastalığın yol açtığı ekonomik zorluklar, gelir kaybı, günlük yaşamdaki ve sosyal etkinliklerdeki kısıtlanmalar, ev ortamındaki gerginlik, aile üyelerinin beden ve ru...
Subjects
free text keywords: Public Health, Environmental and Occupational Health, Health Policy, Pharmacology, Health administration, Health economics, Caregiver burden, Indirect costs, Public health, medicine.medical_specialty, medicine, Psychiatry, business.industry, business, Psychosocial, Assertive community treatment, Psychological intervention, medicine.disease, caregiver burden, mental illness, schizophrenia, bakım verenin yükü, ruhsal bozukluk, şizofreni, mental illness, schizophrenia, RC435-571
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Other literature type . 2011

A Review

Murat Özen; Mehmet Örüm; Aysun Kalenderoğlu;