Postępowanie z chorym po zawale serca

Article English OPEN
Kalina Niedolaz; Katarzyna Hałas; Anna Kaźmierczak-Dziuk;
(2011)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
  • Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: postępowanie po zawale serca | farmakoterapia | profilaktyka wtórna | cukrzyca | inne choroby współistniejące | Medicine | R

Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tęt... View more
Share - Bookmark