publication . Article . 2011

Postępowanie z chorym po zawale serca

Kalina Niedolaz; Katarzyna Hałas; Anna Kaźmierczak-Dziuk;
Open Access English
  • Published: 01 Oct 2011 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji) z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale mię- śnia serca należy do grupy pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc zagrożony jest wystąpieniem kolejnych incydentów, takich jak zawał, udar mózgu i zgon...
Subjects
free text keywords: postępowanie po zawale serca, farmakoterapia, profilaktyka wtórna, cukrzyca, inne choroby współistniejące, Medicine, R
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue