Državna podpora proizvodnji električne energije s sončnimi celicami in njen vpliv na gospodinjstva – proizvajalce/porabnike energije

Article, Report English OPEN
Zimmermannová, Jarmila; Pawliczek, Adam; Čermák, Petr;
(2018)
  • Publisher: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, De Gruyter Open
  • Journal: issn: 1581-1832
  • Related identifiers: doi: 10.2478/orga-2018-0001
  • Subject: prosumers | HF5001-6182 | model agent | Business | obnovljivi viri energije | households | public support | renewable electricity | javna podpora | agent model | energy model | gospodinjstva | energetski model | fotovoltaika | photovoltaics | proizvajalci/porabniki energije

Ozadje in namen: Pri razpravah v različnih državnih službah se pogosto pojavi o ideja gospodinjstvih – proizvajalcih in obenem porabnikih energije, predvsem v povezavi z vprašanji energetske varnosti in okoljskimi vprašanji. Zato je glavni cilj tega prispevka predstavit... View more
Share - Bookmark