Državna podpora proizvodnji električne energije s sončnimi celicami in njen vpliv na gospodinjstva – proizvajalce/porabnike energije

Article, Report English OPEN
Zimmermannová, Jarmila ; Pawliczek, Adam ; Čermák, Petr (2018)
  • Publisher: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, De Gruyter Open
  • Journal: (issn: 1581-1832)
  • Related identifiers: doi: 10.2478/orga-2018-0001
  • Subject: prosumers | HF5001-6182 | model agent | Business | obnovljivi viri energije | households | public support | renewable electricity | javna podpora | agent model | energy model | gospodinjstva | energetski model | fotovoltaika | photovoltaics | proizvajalci/porabniki energije

Ozadje in namen: Pri razpravah v različnih državnih službah se pogosto pojavi o ideja gospodinjstvih – proizvajalcih in obenem porabnikih energije, predvsem v povezavi z vprašanji energetske varnosti in okoljskimi vprašanji. Zato je glavni cilj tega prispevka predstaviti nov model (programskega) agenta gospodinjstva - proizvajalca/porabnika energije in primerjava dveh scenarijev - „gospodinjstva izklopljena iz omrežja“ in „gospodinjstva na omrežju“. Dodatni cilj je ovrednotiti vpliv javne podpore sončni elektriki na ekonomsko učinkovitost proizvajalcev/porabnikov energije). Zasnova / metodologija / pristop: model je strukturiran kot model na mikro ravni, ki predstavlja eno gospodinjstvo. Model ima naslednje splošne značilnosti: eno gospodinjstvo z lastno proizvodnjo električne energije (fotonapetost­ne plošče), akumulator in v primeru „gospodinjstva na omrežju“ tudi priključek na omrežje. Glavni cilj agenta je, da pokrije porabo električne energije v gospodinjstvu z minimalnimi stroški. Model agent je preizkušen in validiran na osnovi empiričnih podatkov. Rezultati: Najvišja raven subvencij pri izbranih scenarijih pomembno vpliva na ekonomske kazalnike. Na začetku projekta zahteva nižje investicijske stroške in posledično krajše obdobje vračila (3-4 let prej), rezultira pa tudi v po­zitivni kumulativni denarni tok, neto sedanjo vrednost in IRR pa sta dosežena v krajšem obdobju (približno 5-10 let prej, odvisno od scenarija). Zaključek: Državi priporočamo, da nadaljuje s sedanjim sistemom subvencij, saj prispeva k boljšim gospodarskim kazalnikom posameznih projektov sončne elektrike. Po drugi strani bi morala biti raven subvencije najmanj enaka kot v tekočem letu 2017, da bi predstavljala pomemben del naložbenih stroškov. Nizka stopnja subvencije ima za­nemarljiv vpliv na ekonomske kazalnike gospodinjstev - projekte prosilcev. Model razvitega agenta je primeren za ocenjevanje gospodarskega vpliva javne podpore na gospodinjstva – proizvajalce/porabnike energije.
Share - Bookmark