publication . Article . 2017

Основні властивості q-функцій

Вірченко, Н. О.; Овчаренко, О. В.; Virchenko, Nina O.; Ovcharenko, Olena V.; Вирченко, Н. А.; Овчаренко, Е. В.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 18 Sep 2017
  • Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • Country: Ukraine
Abstract
Проблематика. У статті запроваджено нове узагальнення функції комплексної змінної (q-функцію). Такі узагальнені функ­ції мають особливе значення для застосування у численних розділах прикладної математики. Мета дослідження. Вивчення нового узагальнення функції комплексної змінної для застосування у прикладних науках. Методика реалізації. Для отримання наукових результатів було використано загальні методи математичного аналізу, теорії спеціальних функцій. Результати дослідження. Запроваджено нове узагальнення функції комплексної змінної – q-функції, вивчено основні властивості узагальненої q-функції. Доведено теорему про інтегральне зображення q = xk-аналітичної ...
Subjects
free text keywords: функція комплексної змінної, узагальнена q-функція, інтегральне рівняння, Function of complex variable, Generalized q-function, Integral equation, функция комплексной переменной, обобщенная q-функция, интегральное уравнение, 517.581, Discrete mathematics, Mathematics, Mathematical analysis, Chemical technology, TP1-1185, Science, Q
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Основні властивості q-функцій

Вірченко, Н. О.; Овчаренко, О. В.; Virchenko, Nina O.; Ovcharenko, Olena V.; Вирченко, Н. А.; Овчаренко, Е. В.;