Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy

Article German OPEN
Andrzej Dąbrowski;
(2016)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Journal: Analiza i Egzystencja (issn: 1734-9923)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.18276/aie.2016.35-06
  • Subject: emotions | objectivity of emotions | truth of emotions | rationality | rationality of emotions | axiological rationality | Speculative philosophy | BD10-701 | Philosophy (General) | B1-5802

CAN EMOTIONS BE RATIONAL?THE ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF RONALD DE SOUSA’S PHILOSOPHYOF EMOTIONSummaryIn the paper I examine the three aspects of Ronald de Sousa’s philosophy of emotions:intentionality, objectivity, and rationality of emotions. In the beginn... View more
Share - Bookmark