publication . Article . 2014

CONTENT OF ZINC, LEAD AND CADMIUM IN SELECTED AGRICULTURAL SOILS IN THE AREA OF THE ŚLĄSKIE AND CIĘŻKOWICKIE FOOTHILLS

Agnieszka Józefowska; Anna Miechówka; Michał Gąsiorek; Paweł Zadrożny;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Journal of Ecological Engineering (issn: 2299-8993, Copyright policy)
  • Publisher: Polish Society of Ecological Engineering (PTIE)
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the state of contamination with zinc, lead, and cadmium in selected soils of the Śląskie and Ciężkowickie Foothills and to determine the impact of the type of agricultural use and selected physico-chemical properties of soils on heavy metal content. The test soils were characterized by natural content of zinc, lead, and cadmium in most cases. Only one type of soil located on Śląskie Foothills developed increased levels of Cd (1.1 mg · kg-1). The content of zinc, lead, and cadmium in the surface layer (0-30 cm) was higher in the soils of Śląskie Foothills than in soils of Ciężkowickie Foothills. The bedrocks from which th...
Subjects
free text keywords: Śląskie and Ciężkowickie Foothills, heavy metal, land use, Environmental technology. Sanitary engineering, TD1-1066, Environmental sciences, GE1-350
Related Organizations
32 references, page 1 of 3

1. Barančoková M., Barančok P., Mišovičová D. 2009. Heavy Metal loading of the Belianske Tatry Mts. Ekológia (Bratislava), 28(3): 255-268. [OpenAIRE]

2. Czarnowska K. 1983. Wpływ skały macierzystej na zawartość metali ciężkich w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 242: 51-61.

3. Dziadowiec H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411: 269-282.

4. Hajduk E., Kaniuczak J., Waśniewski S. 2007. Wpływ przemysłu na zawartość metali ciężkich w glebach Pogórza Strzyżowskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520: 55-63.

5. ISO 10390. 1998. Jakość gleby. Oznaczanie pH.

6. Kabata-Pendias A. 1991. Wyznaczanie „tła” zawartości metali śladowych w glebach. Krajowa konferencja „Ekologia, aspekty ochrony środowiska”, AGH Kraków, 25-29.

7. Kabata-Pendias A., Pendias H. 2001. Trace Elements in Soils and Plants.

8. Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy.

9. Kaniuczak J., Kołodziej M., Gąsior J. 1998. Ogólna zawartość Mn, Cu i Zn w glebach terenów górzystych południowo-wschodniej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464: 321-327.

10. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineral - nych. 2009. Rocz. Glebozn., 60(2): 7-16.

11. Kołodziej M., Pęcek J., Zych U. 1998. Całkowite zawartości metali ciężkich w glebach terenów górzystych południowo-wschodniej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464: 329-336.

12. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

13. Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno-rolnicza, PWN, Warszawa.

14. Loska K., Wiechuła D., Korus I. 2003. Metal contamination of farming soils affected by industry. Environ. Int., 30: 159-165.

15. Melke J., Chodorowski J., Dębicki R. 2005. The content of total and DTPA-TEA extracted forms of Zn, Cu, Mn, Pb, Co and Ni in Chornohora (Ukraine) mountain soils. Pol. J. Soil Sci., XXXVIII(1): 51-60. [OpenAIRE]

32 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue