publication . Article . 2010

De strijd om de richting van de Westerse cultuur

E. Schuurman;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 26 Jul 2010
  • Publisher: Scriber Editorial Systems
Abstract
Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzakelijk. Daarvoor hebben we een verlichting van de Verlichting nodig. In het oude cultuurparadigma wordt de natuur als levenloos gezien en, gezien dat ethisch kader, uitgebuit ...
Subjects
free text keywords: culturele paradigmaschuif, culturele revolutie, culturele transformatie, technologie, Verlichting, cultural paradigmshift, cultural revolution, cultural transformation, Enlightenment technology, Cultural development, Enlightenment, media_common.quotation_subject, media_common, Sociology, Western culture, Humanities, Righteousness, Summons, Environmental ethics, Technology, Practical Theology, BV1-5099, Moral theology, BV4625-4780
24 references, page 1 of 2

BARBOUR, I. 1990. Religion in an age of science. San Francisco: Harper.

DOOYEWEERD, H. 1959. Vernieuwing en bezinning: om het reformatorisch grondmotief. Zutphen: Van den Brink.

GRAY, J. 2007. Blackmass: apocalyptic religion and the death of Utopia. London: Penguin.

HABERMAS, J. 2005. Zwischen Naturalismus und Religion. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

HITTINGER, R. 1995. Christopher Dawsons's insights: can a culture survive the loss of its religious roots? (In Collens, F.T., ed. Christianity and Western civilization. San Francisco: Ignatius. p. 115-126.)

HUNTINGTON, S. 1996. The clash of civilizations and the remaking of worldorder. New York: Simon & Schuster.

KONINGSVELD, H. 2006. Het verschijnsel wetenschap. Amsterdam: Boom.

KUHN, T.S. 1962. The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

KÜNG, H. 1997. Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft. München: Piper Verlag.

MARCUSE, H. 1962. Eros and civilization. New York: Vintage.

MARCUSE, H. 1964. One-dimensional man. Boston: Beacon.

NEWMAN, J. 1997. Religion and technology: a study in the philosophy of culture. London: Westport.

NOBLE, D.F. 1997. The religion of technology: the divinity of man and the spirit of invention. New York: Knopf.

OPSCHOOR, J.B. 2007. “Wealth of nations” or a “common future”: religionbased responses to unsustainability and globalisation. (In Klein Goldewijk, B., ed. Religion, international relations and development cooperation. Wageningen: Academic Publishers. p. 247-281.)

RATZINGER, J. 2005. Waarden in tijd van ommekeer. Antwerpen: Lannoo.

24 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2010

De strijd om de richting van de Westerse cultuur

E. Schuurman;