publication . Article . 2016

The Biosphere as a Living System. On Peculiarities of the Evolutionary Process on the Biosphere Level

Alexej Yablokov; Vladimir Levchenko; Anatolij Kerzhentsev;
Open Access English
  • Published: 01 Oct 2016 Journal: Filosofiâ i Kosmologiâ (issn: 2307-3705, eissn: 2307-3705, Copyright policy)
  • Publisher: International Society of Philosophy and Cosmology
Abstract
The main purpose of this second essay the “biospherology” is to streamline and formalize the existing knowledge about the biosphere, to develop the theoretical basis of the theory of evolution of the biosphere. Despite the vast amount of research on ways of origin and development of life, yet there is no generally accepted theory of evolution of life on Earth, which would not only contain the phenomenology of this process, but also an understanding of the mechanism of functioning of the biosphere as a self-regulating living organism. In the first essay, the necessity of such an understanding to preserve life-supporting functions of the biosphere under increasing...
Subjects
free text keywords: the biosphere, evolution, properties of living systems, axiomatic of living systems, ecosystem, biogeocenosis, anabolism, catabolism, renaturism, cooperon, controlled evolution., Philosophy (General), B1-5802
Download from
68 references, page 1 of 5

Bazaluk O.A. Teoriya evolyutsii: ot kosmicheskogo vakuuma do neyronnykh ansambley i v budushchee. Kiev, MFKO, 2015. -312 s.

Vernadskiy V.I. Biosfera. L., Nauch. khim.- tekhn. izd - vo, 1926. -147 s. (tsit. po: Vernadskiy V.I. Biosfera i noosfera. M, «Nauka», 1989. -261 s.

Gamaley Yu.V. Klimaticheskiy adaptogenez zhiznennykh form vysshikh rasteniy. Usp. sovr. biol., 2015. tom.135, № 4. -s. 323 - 336.

Gilyarov M.A. Evolyutsiya na urovne ekosistem. Zhurn. obshch. biol., 1973, tom 34, № 1. -s. 13 - 20.

Gorshkov V.G. Fizicheskie i biologicheskie osnovy ustoychivosti zhizni. M.: VINITI, 1995. -470 s.

Dylis N.V. Osnovy biogeotsenologii. M., izd. MGU, 1978. -151 s.

Zherikhin V.V. Izbrannye trudy po paleoekologii i filotsenogenetike. M., KMK. 2003. - 542 s.

Zhirmunskiy A.V., Kuz'min V.I., Yablokov A.V. Kriticheskie urovni razvitiya populyatsionnykh sistem. Zhurn. obshch. biol., 1981, tom 42, vyp.1. -s. 19 - 37.

Zavarzin, G. A. Kakosfera. Filosofiya i publitsistika. M., «Ruthenica », 2011. -460 s.

Kerzhentsev A.S. Funktsional'naya ekologiya. M., izd. «Nauka», 2006. - 259 s.

Kerzhentsev A.S. Novoe perspektivnoe nauchnoe napravlenie. Vestnik RAN, 2012, tom 82, № 5. -s. 432 - 440.

Kovda V.A., Bugrovskiy V.V., Kerzhentsev A.S., Zelenskaya N.N. Model' transformatsii organicheskogo veshchestva v pochve dlya kolichestvennogo izucheniya funktsii pochvy v ekosistemakh. Dokl. AN SSSR, 1990, tom 312, № 3. -s. 759 - 762.

Kolchinskiy E.I. Evolyutsiya biosfery. Istoriko-kriticheskiy ocherk issledovaniy v SSSR. L., «Nauka», 1990. -236 s.

Korotkov V.N. Novaya paradigma v lesnoy ekologii. Biologicheskie nauki, 1991, №8. - s. 7 - 20.

Lavrenko E.M., Dylis N.V. Uspekhi i ocherednye zadachi v izuchenii biogeotsenozov sushi v SSSR. Bot. Zhurnal, 1968, tom 43, № 2. -s. 155 - 167.

68 references, page 1 of 5
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue