publication . Article . 2016

Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

Agata Dutkiewicz; Teresa Grzelak;
Open Access English
  • Published: 01 Jun 2016 Journal: Psychiatria i Psychologia Kliniczna (issn: 1644-6313, eissn: 2451-0645, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualiz...
Subjects
free text keywords: anoreksja, zaburzenia odżywiania, leczenie żywieniowe, Medicine, R
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue