publication . Article . 2010

Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

Cezary Żechowski; Irena Namysłowska; Antoni Jakubczyk; Anna Siewierska; Anna Katarzyna Bażyńska;
Open Access English
  • Published: 01 Mar 2010 Journal: Psychiatria i Psychologia Kliniczna (issn: 1644-6313, eissn: 2451-0645, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskona...
Subjects
free text keywords: zaburzenia jedzenia, anoreksja, bulimia, programy terapeutyczne, młodzież, Medicine, R
Download from

W: Ullman L.P., Krasner L. (red.): Case Studies in Behavior Modification. Holt, Rinehart & Winston, New York 1965: 153-163.

• Zakaz kupowania i posiadania produktów spożywczych • Nadal prowadzenie dzienniczka • Przepustki do domu na weekend • Przejście do FAZY „3” po utrzymaniu się znaczącej poprawy w zakresie objawów i postępów w normalizacji nawyków jedzeniowych co najmniej przez okres 3 tygodni PRZEZ OKRES WSZYSTKICH FAZ OBOWIĄZUJE: • Zakaz posiadania wszelkich produktów spożywczych PERSONEL MA PRAWO KONTROLOWAĆ, CZY ZAKAZ TEN JEST PRZESTRZEGANY.

Garner D.M., Garfinkel P.E. (red.): Handbook of Treatment of Eating Disorders. The Guilford Press, New York, London 1997.

Bruch H.: The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa. Harvard University Press, Cambridge 1978.

Touyz S.W., Beumont P.J., Glaun D. i wsp.: A comparison of lenient and strict operant conditioning programmes in refeeding patients with anorexia nervosa. Br. J. Psychiatry 1984; 144: 517-520.

American Psychiatric Association: Treatment of patients with eating disorders, third edition. American Psychiatric Association. Am. J. Psychiatry 2006; 163 (supl.): 4-54.

Rabe-Jabłońska J., Pawełczyk T., Żechowski C., Jarema M.: Standardy leczenia zaburzeń odżywiania. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2007; 3: 125-152.

Klin. 2008; 8: 20-40.

Morgan H.G., Russell G.F.M.: Value of family background and clinical features as predictors of long-term outcome in anorexia nervosa: four-year follow-up study of 41 patients.

Psychol. Med. 1975; 5: 355-371.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue