publication . Article . Other literature type . 2018

Contemporary wooden architecture in search of free form

Michał Golański;
Open Access English
  • Published: 09 Jan 2018 Journal: Budownictwo i Architektura, volume 16, issue 4 (issn: 1899-0665, eissn: 2544-3275, Copyright policy)
  • Publisher: Lublin University of Technology
Abstract
Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego. Drewno, które należy do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka obecne jest w środowisku zabudowanym od początku historii architektury. Modernizm char...
Subjects
free text keywords: non-standard architecture, wooden architecture, free-form design, architektura non-standard, architektura drewniana, free-form design., on-standard architecture, wooden architecture, free-form design, lcsh:Architecture, lcsh:NA1-9428, lcsh:Engineering (General). Civil engineering (General), lcsh:TA1-2040, lcsh:Architectural engineering. Structural engineering of buildings, lcsh:TH845-895, lcsh:Industrial engineering. Management engineering, lcsh:T55.4-60.8, Free form, Architecture, Engineering drawing, Computer science
Any information missing or wrong?Report an Issue