publication . Article . 2008

Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

Sylwia Kwiatkowska; Agnieszka Urbania; Urszula Szkudlarek; Marek Zięba;
Open Access English
  • Published: 01 Oct 2008 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna, volume 4, issue 3, pages 183-188 (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na P...
Subjects
free text keywords: POChP, kondensat powietrza wydechowego, nadtlenek wodoru, TNF-a, IL-6, lcsh:Medicine, lcsh:R
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue