publication . Article . Other literature type . 2011

Nursing approaches in the postoperative pain management

Sevilay Yüceer;
Open Access
  • Published: 01 Dec 2011 Journal: Journal of Clinical and Experimental Investigations, volume 2 (eissn: 1309-6621, Copyright policy)
  • Publisher: Modestum Limited
Abstract
Ameliyat sonrası dönemde hastalar sık sık orta ve şiddetli düzeyde ağrı deneyimlemektedir. Ağrı yönetiminin hemşirelik bakımının ayrılmaz ve önemli bir parçası olmasına rağmen yapılan çalışmalar ameliyat sonrası ağrı yönetiminin yetersiz olduğunu göstermektedir. Ameliyat sonrası dönemde hemşire, ağrı değerlendirmesinden, ağrı ile başa çıkma yöntemlerinin hastaya öğretilmesinden, analjezi tedavi planının uygulanmasından, tedavi sonuçlarının izlenmesinden, hasta ve ailesinin ağrı yönetimi konusunda eğitilmesinden ve bu aşamaların kayıt edilmesinden sorumludur. Hemşirenin ağrı yönetimindeki bütüncül yaklaşımı hastanın ameliyat sonrasındaki rahatsızlığını en aza ind...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Postoperative pain, pain management, nurse, Postoperatif ağrı, ağrı yönetimi, hemşire, nurse, Surgery, medicine.medical_specialty, medicine, Pain management, business.industry, business, Postoperative pain, Hasta, lcsh:Medicine, lcsh:R
Any information missing or wrong?Report an Issue