Implementación del software libre en la web de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales

Article Catalan; Valencian OPEN
Ordóñez Nievas, Ramón; Contell Calabuig, Mari Carmen;
(2014)
  • Publisher: Universitat de Barcelona & Universitat Oberta de Catalunya
  • Journal: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (issn: 1575-5886)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.1344/BiD2014.33.21
  • Subject: Content management systems | Free software | Web sites | Public libraries | Biblioteca Pública del Estado (Palma de Mallorca) | Bibliography. Library science. Information resources | Z

Es descriu el projecte de disseny i implementació del web de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales per mitjà d'un sistema de gestió de continguts open source que permeti integrar les noves tecnologies de la informació i comunicació, obtenir un major grau d'accessibil... View more
Share - Bookmark