publication . Article . 2017

Demographic Factors Affecting Internet Using Purposes of High School Students

Abdullah Faruk Kılıç; Cem Oktay Güzeller;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Malaysian Online Journal of Educational Technology, volume 5, issue 1, pages 34-45 (issn: 2289-2990, eissn: 2289-2990, Copyright policy)
  • Publisher: University of Malaya
Abstract
This study aimed at determining the impact of demographic factors on the Internet usage purposes of high school students. The population of the study consisted of students between 9th and 12th grades from the Anatolian high schools, science high schools, social sciences high schools, sports high schools and fine arts high schools in Turkey. The sample was chosen through the stratified and cluster sampling procedure. The students were chosen randomly depending on the regions of their school attendance. The sample for this research numbered 3170 students. The research was conducted in the second term of the 2014-2015 academic year. The data were obtained through o...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: Internet Using Purposes, CHAID Analysis, High School Students, lcsh:Education, lcsh:L
50 references, page 1 of 4

Ahmad, B. T. A. (2014). Between school factors and teacher factors : What inhibits Malaysian science teachers from using ICT ? The Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2(1), 1-10. Retrieved from http://mojet.net/pdf/v02i01v02-i01-01.pdf

Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler (4th ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Ak, H. (2014). Mesleki ve teknik eğitim kurumları öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıkları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Master thesis, The University of Istanbul Aydin, Istanbul).

Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.

Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet Kullanım Amaçları. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 1-14.

Anunobi, C. V. (2006). Dynamics of internet usage: A case of students of the Federal University of Technology Owerri (FUTO) Nigeria. Educational Research and Reviews, 1(6), 192-195.

Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 37-44. [OpenAIRE]

Bashir, S., Mahmood, K., & Shafique, F. (2008). Internet use among university students: A survey in University of the Punjab, Lahore. Pakistan Journal of Library and Information Science, 9, 49-65. [OpenAIRE]

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim-içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. In Akademik Bilişim'11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler (pp. 257- 263). Malatya. doi: 10.1109/ICGEC.2010.148

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14th ed.). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.

Çam, E., & İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), 14-20.

Çevik, Ç. (2016). İnternet kullanım süresinin ergenler üzerindeki psikolojik etkileri. (Master thesis, Beykent University, Istanbul).

Debell, M., & Chapman, C. (2006). Computer and Internet use by students in 2003 (NCES 2006- 065). Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Derin, S. (2013). Lı ṡe öğrencı l̇erı ṅde ı ṅternet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. (Master thesis, Hacettepe University, Ankaral). [OpenAIRE]

DeWitt, D., Alias, N., Siraj, S., Yaakub, M. Y., Ayob, J., & Ishak, R. (2013). The potential of YouTube for teaching and learning in the performing arts. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 103, pp. 1118- 1126). Sakarya, Turkey: Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.439 [OpenAIRE]

50 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue