publication . Article . Other literature type . 2016

ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES

Kaczocha, Włodzimierz; Sikora, Jan; Kaczocha, Włodzimierz; Sikora, Jan;
Open Access English
  • Published: 30 Mar 2016 Journal: Journal of Agribusiness and Rural Development (issn: 1899-5241, eissn: 1899-5772, Copyright policy)
  • Publisher: University of Life Sciences in Poznań
Abstract
An important role in sustainable rural development, involving economy, local communities and nature, should be played by ethics. This paper presents a theoretical and empirical characterization of basic problems of ecological ethics. First and foremost, the study characterizes the philosophical fundamentals of this ethics, with emphasis on ontological and anthropological views of selected thinkers. A universal concept of ecological ethics was proposed, containing values and moral norms that point to realization of this concept. Furthermore, the paper emphasizes empirical aspects of ecological ethics which manifest themselves in the awareness of inhabitants of ru...
Subjects
free text keywords: ecological ethics, values, norms, ecological awareness, rural inhabitants, Agriculture (General), S1-972, Agricultural industries, HD9000-9495, Agribusiness, Agricultural and Food Policy, Agricultural Finance, Community/Rural/Urban Development, Consumer/Household Economics, Crop Production/Industries, Demand and Price Analysis, Environmental Economics and Policy, Farm Management, Financial Economics, Food Consumption/Nutrition/Food Safety, Food Security and Poverty, Health Economics and Policy, Industrial Organization, Institutional and Behavioral Economics, International Development, International Relations/Trade, Labor and Human Capital, Land Economics/Use, Livestock Production/Industries, Marketing, Political Economy, Production Economics, Productivity Analysis, Public Economics, Research and Development/Tech Change/Emerging Technologies, Research Methods/ Statistical Methods, Resource /Energy Economics and Policy, Risk and Uncertainty, Teaching/Communication/Extension/Profession
21 references, page 1 of 2

Aleksandrowicz, J. (1988). Sumienie ekologiczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Blackstone, W. T. (1995). Ethics and Ecology. In: M. Boylan (ed.). Ethical Issues in Business. Cambridge: Harcourt Brace College Publishers.

BIOSTAT (2013). Polska wieś i rolnictwo. Raport końcowy. Warszawa: BIOSTAT.

Chayanow, A. V. (1986). The Theory of Peasent Economy. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Global Code of Ethics for Tourism (1999). Retrieved from: www.world-tourism.org/code_ethics/eng. html.

Frysztacki, K. (1995). Społeczne korelaty warunków środowiskowo-ekologicznych. In: K. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż (Eds.). Środowisko, ekologia, świadomość społeczna. Opole: Uniwersytet Opolski.

Gadamer, H. G. (1992). Dziedzictwo Europy (p. 19) Warsaw: Wyd. Spacja.

Heidegger, M. (1997). Budować, mieszkać, myśleć (p. 321). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kocik, L. (1999). Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej. In: Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie (p. 14). E. Kośmicki, Z. Czaja (Eds.). Poznań: Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Kośmicki, E. (1992). Uwagi o genezie świadomości ekologicznej. In: K. Tartowski, M. Rafiński (Eds.), Idee ekologii w świadomości społecznej. Poznań: Wyd. UAM.

Michna, W. (1991). Najpilniejsze do rozwiązania problemy ochrony ekologicznej w Polsce. Ekspertyza IERiGŻ. Warszawa: IERiGŻ.

MRiRW (2013). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), (p. 54). Warszawa: MRiRW.

Piątek, Z. (1998). Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie. Kraków: Wyd. Instytutu Filozofii UJ.

Rio Declaration on Environment and Development (1992). Retrieved from: http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/ doc/deklaracja_z_rio.

Scruton, R. (2000). Animal Rights and Wrongs. London: Metro Books.

21 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Other literature type . 2016

ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES

Kaczocha, Włodzimierz; Sikora, Jan; Kaczocha, Włodzimierz; Sikora, Jan;