publication . Article . 2020

Straight into the Eyes – Jacek Łumiński and the Silesian Dance Theatre (1991-2011)

Alicja Iwanska;
Open Access
  • Published: 13 Jan 2020 Journal: Journal of Education Culture and Society, volume 3, pages 31-46 (issn: 2081-1640, eissn: 2081-1640, Copyright policy)
  • Publisher: Foundation Pro Scientia Publica
Abstract
The fi nal decade of the 20 th century was the turning-point for the development of Polish contemporary dance. In 1991 Jacek Łuminski established the Silesian Dance Theatre in Bytom. The theatre is said to be in the avant-garde of all activities related to contemporary dance development in Poland. It was J. Łuminski and his theatre who pioneered new trends in contemporary dance at the beginning of the nineties of the 20 th century, at the same time they have conducted educational activity over the intervening twenty years. The aim of this article is to present the artistic and educational activity of the Silesian Dance Theatre of the recent twenty years. In the ...
Subjects
free text keywords: Jacek Łumiński, Silesian Dance Theatre, history of dance in Poland - 20th century, Education (General), L7-991, Social sciences (General), H1-99, Visual arts, Contemporary dance, Choreography, Dance education, Modern dance, Portrait, Dance, Concert dance, Art, media_common.quotation_subject, media_common
39 references, page 1 of 3

Anderson B. (1983, pol. ed. 1997), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, trans. S. Amsterdamski, Znak, Kraków.

Catalogue 12. Annual International Contemporary Dance Conference and Performance Festival (2005), Śląski Teatr Tańca, Bytom.

Catalogue 17. Annual International Contemporary Dance Conference and Performance Festival (2010), Śląski Teatr Tańca, Bytom.

Dąb A. (2001), Wierzę w cuda. Rozmowa z Jackiem Łumińskim, ”Gazeta Wyborcza”, 25.05.2001.

Furmaniuk K., Kuśnierz R., Łumiński J. (eds.), Śląski Teatr Tańca 1992-2002. (2002) Wydanie Jubileuszowe Śląskiego Teatru Tańca, Bytom.

Goźliński P. (1998), Budzenie do tańca, ”Na przykład. Miesięcznik Kulturalny”, 9.

Grabowska J., Szymajda J. (2009a), Jacek Łumiński i Śląski Teatr Tańca, [in:] Grabowska J., Szymajda J., Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2009, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków-Łódź.

Grabowska J., Szymajda J. (2009b), Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2009, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków-Łódź.

IS, (1995), Ale tańczą!, ”Gazeta Opolska”, 3-5.02.1995, 5.

Jarząbek D., Kościelniak M., Niziołek G. (eds.) (2010), 20-lecie. Teatr polski po 1989, Korporacja Ha!art, Kraków.

Kamiński B. (1998), Taniec doświadczeń. Festiwal Sztuki Tanecznej w Bytomiu, ”Życie”, 29.06.1998.

Królica A. (2010), Ciało tańczące poza cielesnością, czyli o paradoksach polskiego tańca, [in:] D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek (eds.), 20-lecie. Teatr polski po 1989, Korporacja Ha!art, Kraków. [OpenAIRE]

Kuharski A. J. (2002), Cztery wymiary Śląskiego Teatru Tańca, [in:] Furmaniuk K., Kuśnierz R., Łumiński J. (eds.), Śląski Teatr Tańca 1992-2002. Wydanie Jubileuszowe Śląskiego Teatru Tańca, Bytom.

Leśnierowska J. [2002], Na czym polega fenomen Śląskiego Teatru Tańca na polskiej scenie?, [in:] Furmaniuk K., Kuśnierz R., Łumiński J. (eds.), Śląski Teatr Tańca 1992-2002. Wydanie Jubileuszowe Śląskiego Teatru Tańca, Bytom.

Misiewicz A. (2010), Wytańczone w Second Life, „Gazeta Wyborcza - Katowice”, 21.04.2010.

39 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue