Аналіз впливу параметрів метанового зброджування осадів стічних вод на ефективність процесу

Article Ukrainian OPEN
Сорокіна, Катерина Борисівна (2016)
  • Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"
  • Journal: ScienceRise (issn: 2313-8416, eissn: 2313-6286)
  • Related identifiers: doi: 10.15587/2313-8416.2016.85400
  • Subject: anaerobic fermentation | thermophilic conditions | sewage sludge; anaerobic fermentation; mesophilic conditions; thermophilic conditions; biogas; methane | УДК 628.336.5 | осади стічних вод; анаеробне зброджування; мезофільні умови; термофільні умови; біогаз; метан | Science (General) | Q1-390 | biogas | methane | mesophilic conditions | sewage sludge

Проаналізовано залежність ефективності розкладання органічної речовини осадів стічних вод від умов організації та проведення процесу. Підтримка оптимальних значень ряду параметрів дозволяє забезпечити необхідну повноту протікання процесу зброджування осадів, а також отр... View more
Share - Bookmark