МІРА ІНФОРМАЦІЇ У ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧАХ

Article English OPEN
Игорь Викторович Руженцев ; Сергей Владимирович Луцкий (2017)
  • Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  • Journal: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (issn: 2522-9818, eissn: 2524-2296)
  • Related identifiers: doi: 10.30837/2522-9818.2017.1.110
  • Subject: мера | технологии | технико-экономические показатели | системно-информационный подход | дискретно-вероятностная информация | Engineering economy | TA177.4-185

Предметом дослідження у статті є деякі питання системно-інформаційного підходу до аналізу міри дискретно-ймовірнісної (ДЙ) інформації в економічній кібернетиці в рамках діяльності підприємства, що стосуються розрахунку техніко-економічних показників, прогнозування програми випуску продукції, технологічного процесу виготовлення виробів, ефективності використання матеріалів, цінової політики, рентабельності і деяких інших. Мета дослідження - аналіз заходів дискретно-ймовірнісної інформаційної оцінки управлінням техніко-економічними показниками виробництва. Завдання: розробити структурну схему дискретно-імовірнісних технологій оцінки ефективності виробництва; розробити систему логарифмічних техніко-економічних показників виробництва, які дозволяють більш об’єктивно використовувати оперативну інформацію виробничого процесу; вирішити завдання прогнозування необхідних матеріальних ресурсів для запуску у виробництво нових виробів, часу їх виготовлення і вартості до розробки технологічної документації. Використовуються методи. Основні наукові положення методології системно інформаційного підходу які включають в себе: науковий метод розрахунку дискретно-імовірнісної інформації фізичних величин (параметрів); спосіб відображення у вигляді створених дискретно-імовірнісних моделей процесів і систем, які втілюють метод; засіб використання  методу і способу (комп'ютерні технології); процесом, що реалізує вимірювання контрольованих параметрів у виробництві, збір, зберігання і обробку інформації. Отримано такі результати. Розроблена структурна схема дискретно-імовірнісних технологій оцінки ефективності виробництва яка визначає ієрархію комп'ютерно-інтегрованих технологій метрологічного забезпечення, в основі яких лежить дискретно-імовірнісна інформація контрольованих параметрів КД виробу, технологічного обладнання і технологічного процесу. Розроблена система логарифмічних техніко-економічних показників виробництва, дозволяє більш об’єктивно використовувати оперативну інформацію виробничого процесу; вирішувати завдання прогнозування необхідних матеріальних ресурсів для запуску у виробництво нових виробів, часу їх виготовлення і вартості до розробки технологічної документації. Рішення задач прогнозування на ранніх етапах життєвого циклу виробів забезпечується методологією системно-інформаційного підходу, а також розроблені на її основі дискретно-імовірнісні технології метрологічного забезпечення оцінки ефективності виробництва. Розроблена методологія формулює наукові положення і закономірні зв'язки між числовими значеннями дискретно-імовірнісних логарифмічних показників, якими володіють конструкторські, технологічні контрольовані параметри і техніко-економічні показники виробництва. Це дозволяє вирішувати завдання управління техніко-економічним станом виробництва, вирішувати завдання прогнозування необхідних матеріальних ресурсів для запуску у виробництво нових виробів, часу їх виготовлення і вартості до розробки технологічної документації. Висновки. Дискретно-ймовірнісна інформаційна технологія оцінки техніко-економічних показників виробництва дозволяє точно і своєчасно та економічно обґрунтовано розрахувати динаміку техніко-економічних показників виробництва для використання її в оперативному управлінні виробництвом.