Radiation-induced morphea - a rare late effect of adjuvant radiation therapy following breast conserving surgery

Article Slovenian OPEN
Ivica Ratoša; Olga Blatnik; Metka Koren Kranjc;
(2019)
  • Publisher: Onkološki inštitut
  • Journal: issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.25670/oi2019-018on
  • Subject: z obsevanjem povzročena morfea | radioterapija | RC254-282 | obsevanje | rak dojk | z obsevanjem povzročena morphea | Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens
    • udc: udc:615.82/.84

V prispevku opisujemo primer bolnice z lokalizirano morfeo ali sklerodermo (angl. post-irradiation morphea, PIM), ki je redek in slabo prepoznan pozni zaplet obsevanja. Najpogosteje se pojavi po obsevanju dojke. PIM se pojavi po obdobju brez težav, ki lahko traja od nek... View more
Share - Bookmark