Monitoring stanja kroz testove analize ulja / Condition monitoring through oil analysis tests

Article English OPEN
Sreten R. Perić;
(2010)
  • Publisher: University of Defence in Belgrade
  • Journal: Vojnotehnički Glasnik (issn: 0042-8469, eissn: 2217-4753)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.5937/vojtehg1004102P
  • Subject: monitoring | održavanje | analiza ulja | podmazivanje | maintenance | oil analysis | lubrication | Mechanical engineering and machinery | TJ1-1570 | Military Science | U

U radu su prikazani testovi analize ulja koji se koriste za procenu njegovog stanja. Predočeni su zahtevi koje testovi moraju da zadovolje, a odnose se na stanja tehničkih sredstava, stanja nečistoća i stanja maziva. Pokazano je da posebnu pažnju treba obratiti na pojav... View more
Share - Bookmark