publication . Article . 2006

Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi(Turkish Agriculture Policies With in the Framework of Arrangements for European Union and Effects on About fhe Future of Sector)

Neslihan YALÇINKAYA; M. Hakan YALÇINKAYA; Coşkun ÇILBANT;
Open Access German
  • Published: 01 Jan 2006 Journal: Yönetim ve Ekonomi (issn: 1302-0064, Copyright policy)
  • Publisher: Celal Bayar University
Abstract
In European Union, supporting and directing activities for the agriculture sector are carried out in the extent of Common Agriculture Policy (CAP). CAP is the first common policy of EU and what is more, 50 % of the budget of the union is spared for this target. Turkey is significantly faced to get accustomed to the EU policies to be an exact member. Among these policies, EU Common Agriculture Policy is predicted to be the most time consuming one. EU’s agriculture area, agriculture production and agriculture population will increase through the exact membership of Turkey. This will give a birth to some problems in aspect of Common Agriculture Policy. Therefore, E...
Subjects
free text keywords: Ortak Tarım Politikası, Tarım Sektörü, Avrupa Birliği, Common Agriculture Policy, Agriculture Sector, European Union, Management. Industrial management, HD28-70, Economics as a science, HB71-74
Download from

2.4.1. Tarım Reformu Projesi ve Doğrudan Gelir Desteği

2.4.1.1. Tarım Reformu Projesi Uygulaması

Türkiye 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Tarım Reformu Projesi (ARIP) kapsamında; tüm tarımsal fiyat desteklemelerini ve girdi sübvansiyonlarını kaldırarak Doğrudan Gelir Desteği Sistemine (DGDS) geçmiştir. Başka bir deyişle 2000 reformu, Türkiye tarımsal destekleme politikalarında radikal bir değişiklik olarak gündeme gelmiştir.

Her ne kadar 2000 yılı Ekonomik İstikrar Programı ile birlikte uygulamaya giren tarım reformu, OTP'ye uyum konusundan bağımsız olarak hazırlansa da reformun ana unsuru olan “Doğrudan Gelir Desteği Sistemi”, AB'de Mayıs 92 reformu ile uygulamaya sokulan telafi edici ödeme sistemine benzerlik göstermektedir.

Dünya Bankasının desteği ile 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tarım reformu üç ana unsur içermektedir. Bunlar (Abay, Olhan vd., 2005:1):

Tablo 4 : DGD'nin Ülke Genelinde Uygulanmasına İlişkin Bazı Sonuçlar Başlıca Göstergeler 2001 2002 2003 Tablo 5: Yeni Tarım Politikalarının Devlet Bütçesine Etkisi:1999 - 2002

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue