publication . Article . 2009

The structure of agricultural employees

Henryk Łabędzki;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2009 Journal: Journal of Agribusiness and Rural Development (issn: 1899-5241, eissn: 1899-5772, Copyright policy)
  • Publisher: University of Life Sciences in Poznań
Abstract
In the study the analysis of agricultural employees structure on the basis of data from 120 agricultural farms in Kąty Wrocławskie has been conducted. The research confirmed, that agricultural people maximum of time spend on work in their own farms. The maximum annual time of work begins at the end of last five years of working age. The men work relatively less, in agricultural farms in the case of small area farms. While the women, if better educated and in mobile working age work more. Then the biggest engagement of work outside agricultural farm concerns persons at age of 25 to 44.
Subjects
free text keywords: agricultural population, private farms, hired work, work on own-account, Agriculture (General), S1-972, Agricultural industries, HD9000-9495

Braja M., Drejerska N., Sawicka J., 2008. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 41.

Frenkel I., 2007. Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. Stud. Monogr. 1, 65.

Marcysiak A., 2005. Czynniki kształtujące aktywność ekonomiczną ludności w gospodarstwach indywidualnych. Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 43, BTN Bydg., ser. B, 57, 445.

Paszkowski S., 2005. Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 44, BTN Bydg., ser. B, 58, 447, 449.

Wawrzyniak B., Wojtasik B., 2004. Zmiany wykształcenia mieszkańców wsi w latach 1996-2002. Acta Sci. Pol., Oeconom. 3(2), 139.

Zajdel M., 2006. Praca i zatrudnienie w rolnictwie polskim. W: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Z. Wyszkowska. UT-P w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Zegar S.J., 2008. Refleksja nad ewolucją wsi. Wieś Roln. 3(140), 38.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue