publication . Article . 2017

ASSESSING THE COSTS OF THE THERMAL REHABILITATIONS OF A STUDIO BLOCK ENVELOPE

DINU R.C.; POPESCU D.; STAN-IVAN F.E.;
Open Access English
  • Published: 01 Jun 2017 Journal: Journal of Sustainable Energy (issn: 2067-5534, eissn: 2067-5534, Copyright policy)
  • Publisher: University of Oradea
Abstract
A view to reducing thermal energy consumption for a block of studios, this paper presents an assessment of the costs of energy efficient building materials used for the thermal rehabilitation of the analyzed building’s tire. Based on information obtained from the evaluation of heat energy consumption and of the actual heat balance of the studios block, resulted the necessity for thermal rehabilitation. These works aimed equally both exterior walls as well as exterior windows and doors and involves a certain level of initial costs wich will be recovered through lower cost of the consumed thermal energy after thermal rehabilitation of the building tire.
Subjects
ACM Computing Classification System: Hardware_GENERAL
free text keywords: thermal energy, thermal rehabilitation, costs, building, walls, windows, doors, Environmental sciences, GE1-350
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
16 references, page 1 of 2

[1] Epure, Al., Ingineria izolaţiei termice, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1997.

[2] Georgescu, M., Aspecte privind evoluţia consumurilor de energie în sectorul construcţiilor de locuinţe din România, Revista “Antreprenorul”, Nr. 4-5, 1997.

[3] Ilina, M., Ilina S., „Încălzirea locuinţelor individuale”, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1999.

[4] Mladin, E.C., Georgescu, M.S., Berbecaru, D., Marinescu, Al., Îndrumar de eficienţă energetică pentru clădiri, Uniunea Europeană - Program Finanţat prin PHARE, Editura M.T.M.PRODesign, Brăila, 1999.

[5] Răducanu, C., ş.a., Audit energetic, Editura Agir, Bucureşti, 2000.

[6] Sârbu, I., Kalmar, F., Optimizarea energetică a clădirilor, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

[7] Mircea, I., Ruieneanu, L., Dinu, R., C., Mircea, P.,M., Îndrumar pentru eficienţa energetică a clădirilor, Editura “Universitaria”, Craiova, 2003.

[8] Radu, A., ş.a., „Satisfacerea exigenţelor de izolare termică şi conservare a energiei în construcţii”, Editura „Societăţii Academice Matei-Teiu Botez”, Iaşi, 2003

[9] Mateescu, Fl., Izolarea termică a locuinţelor - Colecţia “Poţi face şi singur”, Editura M.A.S.T., Bucureşti, 2007, ISBN 973-8011-79-5.

[10] Dinu, R.C., Analiza posibilităţilor de alimentare cu căldură a consumatorilor urbani în perspectiva eficientizării consumurilor energetice, Proiect de Cercetare Exploratorie, Program din PN II - IDEI, Bucureşti, 2009.

[11] Mircea, I., Dinu, R.C., Producerea energiei electrice şi termice. Partea a II-a, Ediţia a II-a, Editura UNIVERSITARIA, Craiova, 2009.

[12] *** Bilanţuri energetice la SC ENERGOMONTAJ S.A., Sucursala Turceni, Contract de cercetare Nr. 807/22.02.2011, Responsabil temǎ: Ş.l.dr.ing. Radu - Cristian DINU.

[13] ***http://profesional-construct.ro/pret-manoperaamenajari-interioare-exterioare20172016/.

[14] *** SR 1907/1 “Necesarul de căldură de calcul - Prescripţii de calcul”, 1997.

[15] *** SR 1907/2 “Necesarul de căldură de calcul - Temperaturi interioare convenţionale de calcul”, 1997.

16 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue