Care pathway in sarcomas

Article Slovenian OPEN
Marko Novak;
(2019)

Za uspeh zdravljenja bolnikov s sarkomi je odločilnega pomena prvo zdravljenje, zato naj tumor ostane nedotaknjen. Ključna je napotitev bolnikov v referenčni center za sarkome, kjer naj potekata tako diagnostika kot zdravljenje. Prvo operacijo naj opravi sarkomski kirur... View more
Share - Bookmark