Razumevanje in zmanjševanje osipa v e-izobraževanju:

Article Slovenian OPEN
Radovan, Marko;
(2012)

V prispevku bomo obravnavali problematiko osipa v programih e-izobraževanja. Zagovorniki e-izobraževanja poudar- jajo več prednosti tega izobraževanja v primerjavi s klasičnim, na primer večjo odprtost, raznolikost učnega gradiva, prilagajanje načina in hitrosti učenja ... View more
Share - Bookmark