publication . Article . 2015

Creating marketing strategies for higher education institutions

Lidia Białoń;
Open Access English
  • Published: 01 Dec 2015 Journal: Marketing of Scientific and Research Organisations (issn: 2353-8503, eissn: 2353-8414, Copyright policy)
  • Publisher: The Institute of Aviation
Abstract
The article presents a thesis that the primary premise of creating marketing strategies for higher education institution is a three-dimensional notion of marketing. The first dimension lies in the theoretical notions of the essence of marketing, including the transactional marketing (1.0), relationship marketing (2.0) and spiritual marketing (3.0). The second dimension is formed by methods of marketing research and accurate notions of marketing, while the third are channels of marketing information. Harmonizing these three dimensions is a precondition for effective marketing. Among other conditions for effective strategies there are: aligning goals of the chosen...
Subjects
free text keywords: marketing, marketing strategy for a higher education institution, minib, relationship marketing, spiritual marketing, transactional marketing, typology of marketing strategies, Social Sciences, H

1 von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Boston, MA: MIT Press. Home page at MIT: http://web.mit.edu/evhippel/www/index.html

1. Białoń, L. (ed.) (2008). Aktywność innowacyjna organizacji. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM

2. Białoń, L. (2012). Marketing badan naukowych. In: A.H. Jasiński, R. Ciborowski (ed.). Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

3. Davenport, T.H. (2008). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Sp z o.o.

4. Drucker,P.F. (2004). Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wyd. Studio Emka.

5. Gierszewską, G. (2005). Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Warszawa:WSM.

6. Jasiński, A.H. (2000). Innowacje i transfer techniki. Białystok: Wyd. Uniwersytet w Białymstoku.

7. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Wyd. Difin.

8. Jasiński, A.H. (2015). Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków, Marketing i Rynek, 7.

9. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.

10. Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(31).

11. Oslo Manual. The Measurment of scientificant technological Activists. Proposed for collecting and interpreting innovation data. Third edition 2005.

12. Sosnowska, A., Łobejko, S. (2007). Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych-doświadczenie oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(29).

13. Tylżanowski, R. (2014). Zarządzanie projektami innowacyjnymi. In: W.K. Janasz, J. Wiśniewska (ed.). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: Difin.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue