ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ КОМАНД ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Article English OPEN
Valeriy Gurin ; Elena Persiyanova (2017)
  • Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  • Journal: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (issn: 2522-9818, eissn: 2524-2296)
  • Related identifiers: doi: 10.30837/2522-9818.2017.1.021
  • Subject: software | the model of management | sociometry | individual indexes | Hungarian method | Engineering economy | TA177.4-185

Предметом дослідження є основні принципи формування моделі управління виробництвом програмного продукту і моделі формування і функціонування неоднорідних команд для управління проектами. Метою дослідження є побудова математичної моделі, що відбиває функціонування неоднорідних команд для управління проектами. З цією метою для психодіагностичних процедур в соціально-психологічному аналізі групових відносин використовується соціометрія. Це - метод, спрямований на виявлення структури міжособистісних відносин шляхом фіксації взаємних почуттів симпатії і неприязні серед членів груп. Наступні математичні методи обробки даних, отриманої інформації при социометрическом опитуванні, полягають в підрахунку математичних показників, які можна розділити на індекси групові та індивідуальні. У процесі дослідження вирішено такі завдання: проведено аналіз вимог до формування команд і моделей для реалізації програмного продукту; обраний метод аналізу сумісності членів команди; розглянуті варіанти побудови математичної моделі, що відбиває принципи формування команди, яка працює над проектом. Порівняння різних за складом груп шляхом математичної обробки статистичних даних і проведення кореляційних процедур. Визначено індивідуальні індекси: індекс соціометричного статусу, який є показником переваги будь-якого члена групи з боку інших її учасників; індекси - позитивної і негативної емоційної експансивності; індекс групової згуртованості; індекс соціометричною когерентності. У роботі використані методи: статистичний і кореляційний аналіз, соціологічний, угорський, математичний. В результаті проведених досліджень показано основні принципи формування моделі управління виробництвом програмного продукту, запропоновані математичні методи формування і функціонування неоднорідних команд для управління проектами. Таким чином, виконані поставлені завдання і мета дослідницької роботи.