publication . Article . 2011

A Retrospective Analysis of Pediatric Patients Admitted to the Pediatric Emergency Service for Carbon Monoxide Intoxication

Metin Uysalol; Ezgi Paslı Uysalol; Gamze Varol Saraçoğlu; Semra Kayaoğlu;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Mar 2011
  • Publisher: Trakya University
Abstract
Amaç: Karbon monoksit zehirlenmesi olgularının genel özellikleri incelenerek bundan sonra karşılaşılacak vakaların yönetimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle Ekim 2007-Şubat 2009 arasında acile getirilen 84 hastanın (yaş ortalaması 4.71±2.64 yıl, 48 erkek, 36 kız) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Vakalarda karbon monoksit zehirlenme kaynağı ısıtıcılar, su ısıtıcıları ve ateş olarak sırasıyla %82.1, %7.1 ve %6’dır. Hastaların klinik sınıflandırmasına göre karboksihemoglobin seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p < 0.05). Isıtıcılar tarafından kaynaklana...
Subjects
free text keywords: Child, carbon monoxide poisoning, children's emergency unit, Çocuk, karbon monoksit zehirlenmesi, çocuk acil servis, Child, carbon monoxide poisoning, children’s emergency unit, Medicine, R, General Medicine
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue