publication . Article . 2013

The role of higher education institutions in shaping the intellectual capital in light of marketing innovation

Lidia Białoń;
Open Access English
  • Published: 01 Sep 2013 Journal: Marketing of Scientific and Research Organisations (issn: 2353-8503, eissn: 2353-8414, Copyright policy)
  • Publisher: The Institute of Aviation
Abstract
The systemic approach implied by marketing innovation requires professional shaping of the intellectual capital. Innovation marketing shall fulfill its role on the basis of 5 i’s principle. Fulfillment of those tasks requires specialists, thoroughly trained in marketing, management and in the theoretical foundations for innovative activity. The higher education institutions are responsible for preparing such specialists. The fundamental problems lie both in constructing adequate curricula and in training the instructors for using them in class. On the one hand, such program should derive from the logic of the processes of innovation; on the other it should draw ...
Subjects
free text keywords: 5I’s marketing, A-to-F model, curriculum, innovation, innovation marketing, intellectual capital, Social Sciences, H

1. Białoń L. (red. nauk.), Wsparcie marketingowe, w pracy zarządzanie wynikami prac naukowych, ed. A. Jasiński, Warszawa, Radom 2011.

2. Białoń L. (red. nauk.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, Warszawa, 2010.

3. O' ConnorG.C., Corbett A., Pierantozzi R., Stwórz trzy odmienne ścieżki kariery dla innowatorów, Harvard Business Review, Polska, listopad 2011.

4. Gorindarajan V., Innowacyjność odwrócona. Zasady Gry. Harvard Business Review, Polska, luty 2013.

5. Gordon H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, Wyd. PWE Warszawa 2001.

6. Edvinsson L., Malone M., Kapital intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa i jego ukryte korzenie, PWN 2001.

7. Ekonomika i zarządzanie i innowacje w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. A. Jasiński, R. Ciborowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

8. Kotler Ph., Kartajays H., Stiawan J., Marketing 3.0., Wyd. M.T. Biznes, 2010.

9. Kotler Ph., Trias de Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.

10. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie i innowacje. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Walter Kluwer Bisness, Warszawa 2011.

11. Sobczyk G. (ed.), Współczesny marketing, PWE Warszawa 2009.

12. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacje, pomiar, Wyd. Placet, Warszawa 2008. [OpenAIRE]

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue