Crkva Sv. Nikole u Puli (nekada posvećena Sv. Mariji)

Article Croatian OPEN
Ivan Matejčić;
(2012)
  • Publisher: University of Zadar
  • Journal: Ars Adriatica (issn: 1848-1590, eissn: 1848-7459)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Pula | Istra | ranokršćanska arhitektura | bizantska arhitektura | oltar | Arts in general | NX1-820

Crkva Sv. Nikole u Puli primjer je izvrsno sačuvane arhitekture iz razdoblja sredine ili druge polovine 6. stoljeća. Tijekom restauratorskih radova koje je nekoliko godina vodio Konzervatorski odjel u Puli izrađena je nova dokumentacija te su neki dijelovi crkve i njezi... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication