PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

Article Polish OPEN
Zbigniew KOWALEWSKI; Elena NEVEROVA-DZIOPAK; (2016)
  • Publisher: Rzeszow University of Technology
  • Journal: Journal of Civil Engineering (issn: 2300-5130, eissn: 2300-8903)
  • Related identifiers: doi: 10.7862/rb.2016.163
  • Subject: metoda osadu czynnego, monitoring ścieków, symulacja komputerowa, program BioWin, statystyka matematyczna | Engineering (General). Civil engineering (General) | TA1-2040 | Environmental engineering | TA170-171

Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule ... View more
Share - Bookmark