Integrative oncology

Article Slovenian OPEN
Martina Reberšek;
(2019)

Integrativna onkologija je orientirana na bolnika in ob standardnem onkološkem zdravljenju, in vključuje z dokazi podprta različna komplementarna zdravljenja in tehnike za um in telo, naravna zdravila in modifikacijo življenskega stila bolnika. Integrative oncology i... View more
Share - Bookmark