publication . Article . 2013

Czechs and Slovaks in Russian Captivity during World War I (1914-1918)

Oksana E. Dmitrieva;
Open Access Russian
  • Published: 01 Jan 2013 Journal: Evropejskij Issledovatelʹ (issn: 2219-8229, eissn: 2224-0136, Copyright policy)
  • Publisher: Academic Publishing House Researcher
Abstract
The article is focused on the features of more than 250 000 Czechs and Slovaks in Russian captivity during World War I: the amount, quartering and supply benefits, work in various sectors of the Russian economy, military units formation, social and national organizations activities, charity support. The conditions of Czechs and Slovaks captivity are recollected. New sources are introduced into scientific use.
Subjects
free text keywords: World War I, benefits, prisoners of war, the Czechs and the Slovaks, Czech squad, cultural and educational activities, charity support., Social Sciences, H
Download from
53 references, page 1 of 4

1. Karzhanskii N. Chekho-slovaki v Rossii / N. Karzhanskii. M.: Knigoizdatel'stvo «Zmii», 1918. 95 s.; Klevanskii A.Kh. Chekhoslovatskie internatsionalisty i prodannyi korpus. Chekhoslovatskie politicheskie organizatsii i voinskie formirovaniya v Rossii. 1914-1921 gg. / A. Kh. Klevanskii. M.: «Nauka», 1965. 395 s.; Ostroukhov A.I. Voennoplennye chekhi i slovaki v Rosii perioda Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. M., 2011. 185 s.

2. Vasil'eva S.N. Voennoplennye Germanii, Avstro-Vengrii i Rossii v gody Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.03-07.00.02. Nizhnevartovsk, 1996. S. 138.

3. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii (dalee - GARF). F.R. 3333. Op. 6. D. 25. L. 7.

4. Utkin A.I. Pervaya mirovaya voina / A. I. Utkin. M.: Izd-vo Algoritm EKSMO, 2002. S. 148, 279; Dyupyui R. E., Dyupyui T. N. Vsemirnaya istoriya voin: v 4-kh kn. / R. E. Dyupyui, T.N. Dyupyui. SanktPeterburg-Moskva: Poligon Ast, 1998. Kn. 3. 1800-1925 gody. S. 802, 855; Brusilov A. A. Moi vospominaniya / A. A. Brusilov. M.: Voennoe izdatel'stvo Ministerstva oborony SSSR, 1963. S. 240; Istoriya pervoi mirovoi voiny. 1914-1918 gg: v 2-kh t. / Pod red. I. I. Rostunova. M.: „Nauka”, 1975. T. 1. / Avt. I. I. Rostunov, V.I. Vinogradov, D. V. Verzhkhovskii i dr. S. 352; Istoriya pervoi mirovoi voiny. 1914-1918: v 2-kh t. / Pod red. I. I. Rostunova. M.: „Nauka”, 1975. T. 2. / Avt. I. I. Rostunov, F.S. Krinitsyn i dr. S. 204.

5. Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-chekhoslovatskikh otnoshenii / Red. kol. sov. chast' - P.N. Pospelov (otv. red.); chekhosl. chast' - V. Kral' (otv. red.). M.: «Nauka», 1973. T. 1. Noyabr' 1917 - avgust 1922 / Podgot. Ch. Amort, A. Kh. Klevanskii, A. I. Nedorezov, Ya. Pivoluska. S. 20.

6. Ostroukhov A.I. Voennoplennye chekhi i slovaki v Rosii perioda Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. M., 2011. S. 38.

7. Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv (dalee - RGVIA). F. 1396. Op. 4. D. 67. L. 288.

8. RGVIA. F. 1396. Op. 4. D. 67. L. 217.

9. Gosudarstvennyi arkhiv Khar'kovskoi oblasti (dalee - Gosarkhiv Khar'kovskoi obl.). F. 19. Op. 1. D. 298. L. 18, 20, 21, 23; Ostroukhov A.I. Voennoplennye chekhi i slovaki v Rossii perioda Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. M., 2011. S. 43-44.

10. Gosarkhiv Khar'kovskoi obl. F. 19. Op. 1. D. 298. L. 23.

11. Ostroukhov A. I. Voennoplennye chekhi i slovaki v Rosii perioda Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. M., 2011. S. 87.

12. Vasil'eva S. N. Voennoplennye Germanii, Avstro-Vengrii i Rossii v gody Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.03-07.00.02. Nizhnevartovsk, 1996. S. 151.

13. Ostroukhov A. I. Voennoplennye chekhi i slovaki v Rosii perioda Pervoi mirovoi voiny: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. M., 2011. S. 81.

14. Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Ukrainy, g. Kiev (dalee - TsGIAK Ukrainy). F. 692. Op. 1. D. 6099. L. 76.

15. Gosarkhiv Khar'kovskoi obl. F. 19. Op. 1. D. 297. L. 57.

53 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue