publication . Article . 2004

Le type et l'authenticité du texte et leur influence sur la compréhension

Meta Lah;
Open Access French
  • Published: 01 Dec 2004
  • Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  • Country: Slovenia
Abstract
Članek je povzetek doktorske disertacije Vpliv tipa in avtentičnosti besedila na njegovo razumevanje, ki jo je avtorica zagovarjala v juniju 2004 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pred komisijo: doc. dr. Mojca Schlamberger Brezar (mentorica), red. prof. dr. Vladimir Pogačnik in izr. prof. dr. Ana Marija Muster. Namen disertacije je bil bolje raziskati vlogo, ki jo pri razumevanju igra sámo besedilo, predvsem dva od njegovih aspektov, tip in avtentičnost. Avtorica je analizo in avtentičnost besedil opravila v treh učbeniških kompletih (Le nouveau sans frontieres, Panorama in Campus), ki jih je izbrala zaradi njihove razširjenosti v Sloveniji (prva dva ...
Subjects
free text keywords: Le type et l'authenticité du texte et leur influence sur la compréhension, Philology. Linguistics, P1-1091
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue