publication . Article . 2009

Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz; Iwona Grzelewska-Rzymowska;
Open Access English
  • Published: 01 Jun 2009 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
POChP należy obecnie do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Najczęstszym czynnikiem, który odpowiada za rozwój POChP, jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejnymi przyczynami warunkującymi rozwój POChP są narażenie zawodowe na pyły, substancje chemiczne, gazy drażniące. Czynnikiem ryzyka jest także wrodzony niedobór α1-antytrypsyny (czynnik genetyczny). Celem pracy była analiza czynników ryzyka warunkujących rozwój POChP. W badaniu wzięło udział 200 osób z rozpoznaniem POChP leczonych szpitalnie w latach 2005-2007. U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad według kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badan...
Subjects
free text keywords: POChP, czynniki ryzyka, palenie tytoniu, narażenie zawodowe, edukacja antytytoniowa, Medicine, R
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue