publication . Article . Other literature type . 2008

UKAZATELE OVLIVŇUJÍCÍ KRYSTALIZACI CERVIKÁLNÍHO HLENU, PŘEŽITELNOST SPERMIÍ V CERVIKÁLNÍM HLENU A ZABŘEZÁVÁNÍ KRAV HOLŠTÝNSKÉHO PLEMENE

Ježková, A.; Luděk Stádník; Vacek, M.; Louda, F.;
Open Access Bulgarian
  • Published: 01 Nov 2008 Journal: Journal of Central European Agriculture (issn: 1332-9049, Copyright policy)
  • Publisher: University of Zagreb, Faculty of Agriculture
Abstract
Cílem práce bylo vyhodnotit vztahy mezi rokem a ročním obdobím otelení, pořadím laktace, dnem laktace, mléčnou užitkovostí za sto dní laktace, výskytem reprodukčních poruch (zadržení lůžka, endometritida, ovariální cysty), aktivitou spermií během testu přežitelnosti v cervikálním hlenu, krystalizaci cervikálního hlenu a vliv těchto faktorů na délku inseminačního intervalu, servis periodu, inseminační index a zabřezávání ve stádě holštýnských dojnic (n=284). Vzorky cervikálního hlenu (CM) byly získávány sterilní pipetou rektovaginální metodou v den inseminace u skupiny krav během března 2002 až prosince 2005. Arborizace CM byla hodnocena pod mikroskopem po rozřed...
Subjects
free text keywords: holstein cows, reproduction, milk production, sperm motility, cervical mucus crystallization, Agriculture, S, Holstein cows; reproduction; milk production; health; sperm motility; cervical mucus crystallization, Holštýnské dojnice; reprodukce; mléčná užitkovost; zdraví; aktivita spermií; krystalizace cervikálního hlenu

[1] Collier, R.J., Dahl, G.E., VanBaale, J., Major Advances Associated with Environmental Effects on Dairy Cattle, J. Dairy Sci., 2006; 89: 1244-1253.

[2] Crane, M.B., Melendez, P., Bartolome, J., de Vries, A., Risco, C., Archbald, L.F., Association between milk production and treatment response of ovarian cysts in lactating dairy cows using the Ovsynch protocol, Theriogenology, 2006; 66: 1243-1248.

[3] De Rensis, F., Scaramuzzi, R.J.: Heat stress and seasonal effects on reproduction in the dairy cow - a review, Theriogenology, 2003; 60, 1139-1151. [OpenAIRE]

[4] De Vries, A., Steenholdt, C., Risco, C.A., Pregnancy Rates and Milk Production in Natural Service and Artificially Inseminated Dairy Herds in Florida and Georgia, J. Dairy Sci., 2005; 88: 948-956. [OpenAIRE]

[5] Elgaafary, M. N., Graves, C.N., Goncalves, P.B., Re-activated bull spermatozoa motility, acrosome status and ability to penetrace cervical mucus and zonafree hamster oocytes, Anim. Repris., 1993; 32 (3-4): 163- 172.

[6] Firk R., Stamer, E., Junge W. and Krieter J., Automation of oestrus detection in dairy cows: a review, Livest.Prod. Sci. 2002; 75, pp. 219-232. [OpenAIRE]

[7] Friggens, N.C., Body lipid reserves and the reproductive cycle: towards a better understanding,

[21] Stott, A.W., Veerkamp, R.F., Wassell T.R., The economics of fertility in the dairy herd, Anim. Sci. 1999; 68, pp. 49-58. [OpenAIRE]

[22] Taş, M., Bacinoglu, S., Cirit, Ü., Özdaş, Ö.B., Ak. K.: Relationship between bovine fertility and the number of spermatozoa penetrating the cervical mucus within straws, Anim. Reprod. Sci., 2006; 10.1016/j.anire prosci.2006.08.020, in press [OpenAIRE]

[23] Tekerlі, M., Gündoğan, M., Effect of Certain Factors on Productive and Reproductive Efficiency Traits and Phenotypic Relationships Among These Traits and Repeatabilities in West Anatolian Holsteins, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 2005; 29: 17-22.

[24] Van Eerdenburg, F.J.C.M., Karthaus, D., Taverne, M.A.M., Merics, I., Szenci, O., The relationship between estrous behavioral score and time of ovulation in dairy cattle, J. Dairy Sci. 2002; 85 (5): 1150-1156

[25] Zaaijer, D., Counotte, G. H. M., Sol, J., Smidt, W. J., Broadbent, P. J, Changes in the composition of cervical mucus of the cow during the estrus cycle as parameters for predicting potential fertility, Theriogenology, 1999; 39 (3): 569-580

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue