publication . Article . 2017

The Early Modern Land Reclamation, Protomodern Migration and Economic Development of the Feudal Estate of Vrana

Dubravka Mlinarić; Drago Župarić-Iljić;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Migracijske i Etniĉke Teme (issn: 1333-2546, eissn: 1848-9184, Copyright policy)
  • Publisher: Institute for Migration and Ethnic Studies
Abstract
In the paper the authors are focused on local and trans-border migration processes in Northern Dalmatia and their influence on the economic and demographic development of the Vrana feudal estate during the 17th and 18th century. The research was based on the complex and qualitative analysis of demographic, economical, confessional and cartographic archival sources, followed by the correlation of existing secondary literature research (desk-study analysis). The primary scientific goal was to determine how the land reclamation and corresponding protomodern migrations, which had occurred prior the statistical period of migration registration, have changed and influ...
Subjects
free text keywords: migrations, Early Modern period, land reclamation, Northern Dalmatia, economic and demographic development, Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration, JV1-9480
Download from
32 references, page 1 of 3

6 Prema izvorima iz Znanstvene knjižnice u Zadru (dalje ZKZD), Manuscriti, br. 16530, Ms 459. S. Gliubavaz, Storica disertazione del contado e territorio di Zara, f. 105-106; Traljić, 1971.

7 Odnosi se na Kandijski (1645. - 1669.) i Morejski rat (1684. - 1699.).

Bara, M. i Lajić, I. (2009). Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije, Migracijske i etničke teme, 25 (4): 337−362. [OpenAIRE]

Baras, F. (1977). Iz memoara maršala Marmonta. Split: Čakavski sabor.

Barnet, J. i Webber, M. (2010). Accommodating Migration to Promote Adaptation to Climate Change, u: Commission on Climate Change and Development. Stockholm: The World Bank (Policy Research Working Paper, 5270), https://openknowledge.worldbank. org/bitstream/handle/10986/3757/WPS5270.pdf (12. 09. 2014.).

Čolak, N. (1957). Spis Andrije Borellija o uređenju Dalmacije krajem XVIII stoljeća, Mogućnosti, 4 (5): 397-401, (6): 499−510.

Delort, R. i Walter, F. (2002). Povijest europskog okoliša. Zagreb: Barbat. [OpenAIRE]

de Vries, B. i Goudsblom, J. (ur.) (2003). Mappae Mundi Humans and their Habitats in a Long-Term Socio-Ecological Perspective: Myths, Maps and Models. Amsterdam: Amsterdam University Press, doi: https://doi.org/10.5117/9789053565353

Diamond, J. (2005). Collapse - How Societies Choose to Fail or Succed. London: Penguin Books.

Hafizović, F. (2016). Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine. Zagreb - Sarajevo: SDK Prosvjeta - Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- Orijentalni institut u Sarajevu.

Hekman, F. (1971). Melioracija Vranskog jezera. Vodoprivredna problematika vranskog područja, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 18: 469−476.

Heršak, E. (2005). Drevne seobe: prapovijest i rani vijek. Zagreb: Školska knjiga.

Juran, K. (2005). Kad i u kojim povijesnim okolnostima Murterani i Betinjani dolaze na Kornate?, Povijesni prilozi, 28: 135−151. [OpenAIRE]

Jurić, R. (1990). Srednjovjekovni spomenici na biogradskom području, u: Š. Batović (ur.). Biograd i njegova okolica u prošlosti: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. do 13. studenoga 1988. godine. Zadar - Biograd: Zavod za povijesne znanosti Filozofskoga fakulteta - SIZ kulture općine, 279−318.

Kolanović, J. (1971). Vrana i templari, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 18: 207−226.

32 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue