publication . Article . 2015

Challenges facing the marketing of scientific and research institutes

Bogdan Sojkin;
Open Access English
  • Published: 01 Dec 2015 Journal: Marketing of Scientific and Research Organisations (issn: 2353-8503, eissn: 2353-8414, Copyright policy)
  • Publisher: The Institute of Aviation
Abstract
This article presents the challenges that scientific research institutions face in terms of their marketing, which have been divided into two groups of those associated with internal marketing and those linked to external marketing. The most significant and important determinants that constitute challenges to both internal and external marketing were described. The key aspects of each of the identified challenges were indicated, as was their impact on the implementation of the marketing policy at institutions.
Subjects
free text keywords: marketing, marketing of scientific institution, minib, product, SAVE, scientific and research market, Social Sciences, H

1. Ettenson, R., Conrado, E., Knowles, J. (2013). Model 4P wymaga rewizji, HBR Polska,

2. Jasiński, A.H. (2015). Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Stu-

3. Olsztyńska, A. (2005) Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Poznań: Poznan

4. Report on Interviews on the Commercialization of Innovation by Julio Rosa and Antoine Rose (2007). Science, Innovation and Electronic Information Division. Ottawa.

5. Slotorsz, A., Cichoń, W. (2013). Marketing instytutów naukowo-badawczychw świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno - prawnych. Marketing instytucji naukowych i badawczych, 1. Warszawa: Institute of Aviation.

6. Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolter Kluwers.

7. Trzmielak, D.M. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie. Łódź: University of Łódź Publishing House. [OpenAIRE]

8. Wolski, K. (2015). Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Vol. 16, Issue 2.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue